Ереже

Облыс әкімдігінің 2017 жылғы 2 маусымдағы
№ 192 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН
«Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің ережесі
1.Жалпы ережелер
1. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі ішкі саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады
2. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
3. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзегеасырады.
4. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
5. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
8. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 030010, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 үй.
10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
11. Осы Ереже «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
12. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асыралады.
13. Облыс әкімдігі «Ақтөбе облысының ішікі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы болып табылады.
14. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілермен «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы ерілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
14. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің миссиясы:өңірде қоғамдық-саяси тұрақтылықты және халық бірлігін сақтауға, мемлекеттілікті нығайтуға, азаматтық қоғам институттарын қолдауға және дамытуға, жастардың толыққанды рухани дамуы, шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, ойдағыдай әлеуметтенуі және олардың әлеуетін елді одан әрі дамытуға бағыттау үшін жағдай жасауға, Ақтөбе облысының ақпараттық кеңістігінің бәсекеге қабілеттігін арттыруға бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру.
15. Міндеттері:
1) ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету;
2) атқарушы органдардың жұмыстарын үйлестіру, сондай-ақ «Қазақстан-2050» Стратегиясы ережелерін, ел Президентінің жыл сайынғы Жолдауларын, мемлекеттік ішкі саясаттың басымдықтарын іске асырудың барысын тұрғындар арасында насихаттау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары кешенін өткізуді ұйымдастыру;
3) саяси партиялармен, қоғамдық-саяси ұйымдармен, сондай-ақ басқа қоғамдық бірлестіктермен, кәсіптік одақтармен, ұлттық-мәдени орталықтармен сындарлы өзара іс-қимылды нығайту;
4) жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау;
5) жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту;
6) азаматтыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту;
7) мемлекеттік ақпараттық саясат және бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингі мәселелері бойынша жұмыстар ұйымдастыру;
8) ішкі саясат саласы бойынша тәжірибелік ұсынымдар, сондай-ақ қоғамды топтастыру және ішкі саяси тұрақтылықты нығайту бойынша ұсыныстар әзірлеу;
9) өңірде болып жатқан қоғамдық-саяси үдерістер мен олардың даму үрдістерін жан-жақты және шынайы зерттеу, қорыту және талдау;
10) өңірдегі қоғамдық-саяси жағдайға диагностика және болжам жасауға бағытталған әлеуметтік және саяси зерттеулер жүргізу.
16. Функциялары:
1) ішкі саясаттың негізгі бағыттары бойынша, оның ішінде білім, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қамту және қорғау, жұмыспен қамту, этносаралық және конфессияаралық келісім, патриоттық тәрбие беру және жастар саясаты, мемлекеттік рәміздерді насихаттау, тіл, ақпараттық, мәдени, гендерлік және отбасылық-демографиялық салалардағы мәселелер бойынша өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін ақпараттық-идеологиялық сүйемелдейді;
2) ішкі саяси тұрақтылықты, ел бірлігін және қоғамды топтастыруды қамтамасыз етуге бағытталған практикалық және өзге де іс-шаралар кешенін іске асырады;
3) өңірдегі ірі қоғамдық-маңызды іс-шараларды ақпараттық-талдамалық және ұйымдастырушылық-техникалық сүйемелдейді;
4) әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және өзге де салалардағы жергілікті атқарушы органдардың қызметтері туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады, осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді;
5) Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларын және басқа да стратегиялық құжаттарды түсіндіру мен насихаттау жөніндегі республикалық және өңірлік деңгейдегі ақпараттық-насихаттық топтардың (АНТ) өңірдегі қызметін ұйымдастырады, АНТ ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етеді;
6) саяси партиялармен, үкіметтік емес ұйымдармен, этномәдени және діни бірлестіктермен, құқық қорғау және басқа да қоғамдық ұйымдармен, кәсіптік одақтармен, БАҚ, ғылыми және шығармашыл қауыммен, қоғамдық пікір жетекшілерімен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;
7) басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша облыс әкімдігінің жанында әрекет ететін консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс топтарының қызметтерін қамтамасыз етеді;
8) өңірдегі қоғамдық-саяси ахуалға талдау жасайды және болжайды, оның ішінде саяси партиялардың, өзге де қоғамдық бірлестіктердің және ұйымдардың қызметтеріне мониторинг жасауды ұйымдастырады, әлеуметтік және саяси зерттеулер жүргізеді;
9) өңірдегі мемлекеттік ақпараттық саясатты тиімді іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде БАҚ мемлекеттік ақпараттық тапсырыстарды орындау жөніндегі қызметтерін әдістемелік қолдайды және олардың қызметтерін үйлестіреді;
10) әлеуметтік маңызды жобаларды орындауға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстардың тиімді іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде конкурстық рәсімдер мен жобалардың іске асырылу барысына мониторинг жүргізеді;
11) тұжырымдамалық құжаттарды әзірлеуге, Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша облыс әкімінің актілерінің жобаларын дайындауға және оларға талдау жасауға қатысады;
12) жоғары тұрған мемлекеттік органдармен, Парламентпен, мәслихатпен, облыс әкімінің аппаратымен, Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығымен Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасайды;
13) басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпараттық базаны жасақтайды, жинақтайды, жинап қорытады және жіктейді;
14) Ақтөбе облысында мемлекеттік жастар саясатын іске асыру, студенттік ұйымдар мен жастар қоғамдық бірлестіктерінің қызметіне мониторингті жүзеге асыру;
15) кәсіби білім және оқу техникалық бағдарламасын жүзеге асыру, мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім ұйымын бітірген тұлғаны жұмысқа орналастыруға көмек көрсету;
16) білім беру мен тәрбиелеу жүйелерінің ұйымдарына мемлекеттік жастар саясаты саласында әдістемелік және кеңестік көмек көрсету;
17) Ақтөбе облысының аумағында орналасқан өскелең ұрпақты азаматтық-құқықтық және патриоттық тәрбиелеу жұмыстарының қадағалануы мен үйлесімділігін жүзеге асыру және мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асу нәтижелігін анықтауда, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде, кәсіпорындарда, ұйымдарда (қандай меншік түрі болмасын) қазіргі кездегі және кешенді мониторингті жүргізу;
18) Өскелең ұрпақ арасында азаматтық – патриоттық тәлім – тәрбиені және Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруда ақпараттық-насихаттық және түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру;
19) студенттік ұйымдармен және жастардың қоғамдық бірлестіктеріне ақпараттық және әдістемелік-кеңестер ұйымдастыруда көмек көрсету,жастар саясаты мәселесі туралы зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру;
20) саяси жұмыс барысында демократияландыру және ішкі саясат тұрақтылығын нығайтуға бағытталған басқа да іс-шараларды және семинарлар, аймақтық және республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларды өткізуге және дайындауға қатысу;
21) Ақтөбе облысы аумағында Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің пайдаланылуын (тігілуін, орналастырылуын)мониторинг жүргізеді;
22) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
17. Құқықтары мен міндеттері:
1) белгіленген тәртіппен басқа мемлекеттік органдардан, лауазымды тұлғалардан, ұйымдар мен олардың басшыларынан, азаматтардан өзінің функцияларын орындауға қажетті ақпарат сұрау және алу;
2) ұйымдарды олардың келісімімен Ақтөбе облысында мемлекеттік саясатты іске асыру саласындағы іс-қимылдарды кеңесуге және үйлестіруге тарту;
3) «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесіне бағынысты ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату бойынша ұсынымдар енгізу;
4) өкімдік ету құқығынсыз акционерлік қоғамдардағы (жауапкерлігі шектеулі серіктестіктердің) акцияларының мемлекеттік пакетін (жарғылық капиталындағы қатысу үлесін) иеленуге және пайдалануға;
5) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзінің функцияларын орындауына қажетті өзге де құқықтарды жүзеге асыру;
6) «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз функцияларын қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асыруға міндетті.
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
18. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшылықты «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болатын бірінші басшы арқылы жүзеге асырылады.
19. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Ақтөбе облысының әкімі лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.
20. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.
21. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) заңнамаға сәйкес «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін, сондай-ақ басқармаға қарасты ұйымдардың басшыларын (олардың орынбасарларын және бас бухгалтерін) лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;
2) заңнамамен белгіленген тәртіппен «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін көтермелейді және тәртіптік жаза қолданады;
3) «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің актілеріне қол қояды;
4) «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
5) мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдарда сенімхатсыз «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мүддесін білдіреді;
6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бойынша қажетті шаралар қабылдайды және оған дербес жауапты болады;
7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
«Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
23. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
«Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
24. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органы (бұдан әрі – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган) болып табылады.
25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
26. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
«Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі
1. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Облыстық жастар ресурстық орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
_____________________________