Ереже

Облыс әкімдігінің 2013 жылғы 14.06
№ 179 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН
«Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы»
мемлекеттік мекемесі туралы Ереже
1. Жалпы ережелер
1. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) ішкі саясат саласындағы мемлекеттік саясатты және мемлекеттік басқарудың функциясын жүзеге асыруға уәкілетті атқарушы орган болып табылады.
2. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де құқықтық-нормативтік актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің филиалы және өкілдігі жоқ.
4. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ банкте есеп айырысу шоты, дербес теңгермесі болады.
5. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.
7. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен шекті штаттық саны қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 030010 индексі, ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40.
9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
11. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесін қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Облыс әкімдігі «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы болып табылады.
13. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілермен «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
2. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
14. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің миссиясы - облыстағы этносаралық және конфессияаралық келісім саласында аумақтағы қоғамдық-саяси тұрақтылықты нығайтуға, облыс тұрғындарының әлеуметтік оңтайлығын қалыптастыруға, азаматтық қоғам институтарының дамыту және қолдауға аумақтағы ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабіліттілігіне бағытталған ішкі саясат саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру.
15. Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің негізгі міндеттері:
1) өңірде ішкі саяси тұрақтылықты, ел бірлігін қамтамасыз ету және қоғамды топтастыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік-экономикалық, мәдени және қоғамдық-саяси салалардағы мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарын іске асыру жөніндегі қызметтерін үйлестіру;
3) Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің, облыс әкімінің Басқарманың құзырына қатысты мәселелер бойынша актілер мен тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясының, Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының, Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларының, мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен басқа да стратегиялық құжаттардың негізгі басымдықтарын өңірде түсіндіру мен насихаттауды қамтамасыз ету;
5) өңірде ішкі саясат саласындағы маңызы бар бағдарламалық құжаттарды әзірлеу және іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру;
6) өңірде ішкі саясат саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру бойынша практикалық ұсыныстар, Қазақстан дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарының тиімді іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
7) өңірдегі ішкі саяси процесстерді және олардың даму үрдістерін зерделеу мен оларға талдау жүргізуді қамтамасыз ету;
8) азаматтық қоғам институттарымен, өңірдің қоғам жұртшылығының өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау болып табылады.
16. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіппен мына функцияларды іске асырады:
1) ішкі саясаттың негізгі бағыттары бойынша, оның ішінде білім, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қамтамасыз ету және қорғау, жұмыспен қамту, этносаралық және конфессияаралық келісім, патриоттық тәрбие беру және жастар саясаты, мемлекеттік рәміздерді насихаттау, тіл, ақпараттық, мәдени, гендерлік және отбасылық-демографиялық салалардағы мәселелер бойынша өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін ақпараттық-идеологиялық сүйемелдеу;
2) ішкі саяси тұрақтылықты, ел бірлігін және қоғамды топтастыруды қамтамасыз етуге бағытталған практикалық және өзге де іс-шаралар кешенін іске асыру;
3) өңірдегі ірі қоғамдық-маңызды іс-шараларды ақпараттық-талдамалық және ұйымдастырушылық-техникалық сүйемелдеу;
4) әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және өзге де салалардағы жергілікті атқарушы органдардың қызметтері туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру, осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
5) Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларын және басқа да стратегиялық құжаттарды түсіндіру мен насихаттау жөніндегі республикалық және өңірлік деңгейдегі ақпараттық-насихаттық топтардың (АНТ) өңірдегі қызметін ұйымдастыру, АНТ ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету;
6) саяси партиялармен, үкіметтік емес ұйымдармен, этномәдени және діни бірлестіктермен, құқық қорғау және басқа да қоғамдық ұйымдармен, кәсіптік одақтармен, БАҚ, ғылыми және шығармашыл қауыммен, қоғамдық пікір жетекшілерімен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7) басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша облыс әкімдігінің жанында әрекет ететін консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс топтарының қызметтерін қамтамасыз ету;
8) өңірдегі қоғамдық-саяси ахуалға талдау жасау және болжау, оның ішінде саяси партиялардың, өзге де қоғамдық бірлестіктердің және ұйымдардың қызметтеріне мониторинг жасауды ұйымдастыру, әлеуметтік және саяси зерттеулер жүргізу;
9) өңірдегі мемлекеттік ақпараттық саясатты тиімді іске асыруды қамтамасыз ету, оның ішінде БАҚ мемлекеттік ақпараттық тапсырыстарды орындау жөніндегі қызметтерін әдістемелік қолдау және олардың қызметтерін үйлестіру, облыс аумағында БАҚ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауына бақылау жүргізу; облыс аумағында бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауына бақылау жүргізу;
10) әлеуметтік маңызды жобаларды орындауға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстардың тиімді іске асыруды қамтамасыз ету, оның ішінде конкурстық рәсімдер мен жобалардың іске асырылу барысына мониторинг жүргізу;
11) концептуалдық құжаттарды әзірлеуге, Басқарманың құзырына кіретін мәселелер бойынша облыс әкімінің актілерінің жобаларын дайындауға және оларға талдау жасауға қатысу;
12) жоғары тұрған мемлекеттік органдармен, Парламентпен, мәслихатпен, облыс әкімінің аппаратымен, Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығымен Басқарманың құзырына кіретін мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;
13) Басқарманың құзырына кіретін мәселелер бойынша ақпараттық базаны жасақтау, жинақтау, жинап қорыту және жіктеу;
14) эротикалық сипаттағы материалдар жариялайтын мерзімді баспасөз басылымдарын таратуды бастағаны туралы хабарлама жасаған субъектілердің тізілімін жүргізу;
15) Қазақстан Республикасының Заңнамаларымен қарастырылған өзге де функцияларды жүзеге асыру.
17. Негізгі міндеттерін іске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру үшін «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіппен:
1) мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалардан, өзге де ұйымдардан және азаматтардан өз функцияларын орындауға қажетті ақпараттарды сұрауға, Басқарманың құзырына кіретін мәселелерді пысықтауға мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың қызметкерлерін тартуға, тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін уақытша жұмыс топтарын құруға;
2) жергілікті атқарушы органдардың ішкі саясат саласындағы қызметтерін жетілдіру бойынша облыс әкіміне ұсыныстар енгізуге;
3) орталық және жергілікті атқарушы органдардың өткізетін іс-шараларына қатысуға;
4) өңірлік бағдарламаларды қаржыландыруды жүзеге асыруға;
5) лауазымды тұлғаларға және мемлекеттік органдарға Басқарманың құзырына кіретін мәселелер бойынша консультативтік-әдістемелік, ақпараттық, ұйымдастыру-техникалық және өзге де көмектер көрсетуге құқығы бар.
6) Өкімдік ету құқығынсыз акционерлік қоғамдардағы (жауапкерлігі шектеулі серіктестіктердің) акцияларының мемлекеттік пакетін (жарғылық капиталындағы қатысу үлесін) иеленуге және пайдалануға.
7) бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік бақылауды тексерулер нысанында жүргізеді;
8) облыстың бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзғандығы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасауға құқылы;
18. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауға;
2) белгіленген тәртіппен салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;
3) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауапкершілікте болуға міндетті.
3. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру
18. Басқармаға оның басшысы басшылық етеді. Басқарма басшысы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің келісімі бойынша облыс әкімімен лауазымға тағайындалады және босатылады.
19. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.
20. Басқарма басшысы «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жұмысын ұйымдастырады, оған басшылық жасайды және Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.
21. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөнінде қажетті шаралар қабылдауға міндетті және осыған жеке жауапты болады
22. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекеме басшысының өкілеттігі:
1) өз орынбасарларының және Басқарманың құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілерінің міндеттері мен өкілеттіліктерін белгілейді;
2) Басқарма қызметкерлерін тағайындайды және қызметінен босатады;
3) заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіппен Басқарма қызметкерлерін ынталандыруды жүзеге асырады;
4) заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;
5) өз құзырының шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді, қызметтік құжаттарға қол қояды;
6) Басқарманың құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;
7) мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Басқарманың атынан өкілдік етеді;
8) Басқарманың құзырына кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, бағдарламалардың жобаларын және басқа да құжаттардың орындалуы барысын бақылайды;
9) Басқарманың құзырына кіретін мәселелер бойынша есептік материалдарды дайындау жөніндегі жұмыстарды бақылайды;
10) Басқарманың Стратегиялық жоспарының іске асырылу барысын үйлестіреді;
11) белгіленген тәртіппен қаржылық-экономикалық және шаруашылық қызметтерінің мәселелерін шешеді, бюджеттік қаражаттардың тиімді және мақсатты орындалуын бақылайды;
12) заңдылықтың, Басқарманың қызметіндегі келісім-шарттық және қаржылық тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді;
13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттілікті жүзеге асырады.
«Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
4. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің мүлкі
23. Басқарманың оқшауланған мүліктерін жедел басқаруға құқығы бар.
24. Басқарманың мүлкі оған мемлекеттен берілген мүліктің есебінен құралады және негізгі қордан және айналым қаражаттарынан, сондай-ақ өзге де мүліктен тұрады, олардың құны Басқарманың балансында көрсетіледі.
25. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бекітілген мүлкі коммуналдық меншікке жатады.
1. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органды бұдан әрі – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату
27. «Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің келісімі бойынша облыс әкімінің шешімімен жүзеге асырылады.
_____________________________