Қабылданған

22.06.2015ж.
18.06.2016ж.
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 мамырдағы № 174 қаулысының күшін жою туралы қаулысы